Công ty TNHH Intops Việt Nam

 

Tên Công ty Nội dung công việc Địa điểm Quốc gia
Công ty TNHH Intops Việt Nam Cung cấp và lắp đặt hệ thống lọc hơi dầu cho trung tâm gia công CNC Fanuc (350 máy) KCN Yên Phong, Bắc Ninh Hàn Quốc
Cung cấp hệ thống máy nén khí thương hiệu Kobelco
Thiết kế và thi công hệ thống đường ống khí nén cho toàn bộ nhà máy